Avís legal

Avís legal

Els Apartaments Palas Salou situats al Carer de Barcelona, 46-48 de Salou,  son habitatges d’ús turístic inscrits al Registre de Turisme de Catalunya segons la Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya ambs les següents llicéncies:  • Apartaments de dues habitacions: HUTT-007471 / HUTT-007472 / HUTT-007473 / HUTT007474 / HUTT-007476 / HUTT-007477 / HUTT-007478 / HUTT-007479- HUTT-007481 / HUTT-007482 / HUTT-007483 / HUTT-007484 / HUTT-007486 / HUTT-007487 / HUTT-007488 / HUTT-007489 / HUTT-007491 / HUTT-007492 / HUTT00-7493 / HUTT-007494

  • Apartaments de tres habitacions: HUTT-007470 / HUTT-007475 / HUTT-007480 / HUTT-007485 / HUTT-007490


 


En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que ‘www.apartamentospalassalou.com’ es un domini de la empresa SALOU GOLDEN, S.A amb domicili social C/ Carrer de Barcelona, 45, Salou, teléfon +34 977382214 i correu electrónic fincasindasol@hotmail.com.
 


Amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), SALOU GOLDEN, S.A informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s’incorporaran als fitxers de SALOU GOLDEN, S.A i del grup INSAGRA UNO declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup INSAGRA UNO amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.


 


Política de privacitat


SALOU GOLDEN, S.A. mitjançant la seva web ‘www.apartamentospalassalou.com’ sol.licita al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de SALOU GOLDEN, S.A. el qual serà procesat amb la finalitat de prestar els serveis sol.licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personales subministrades, necessaries per a la prestació dels serveis pactats.


La informació personal recollida dels clients registrats és enmagatzemada en una base de dades propietat de SALOU GOLDEN, S.A , que asumeix las mesures d'àmbit tècnic, organizatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), y resta de legislació aplicable.


SALOU GOLDEN, S.A , mitjançant la seva web, emprarà les dades subministrades per els usuaris de manera interna per donar a conèixer al usuario ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.


L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al cual pertany SALOU GOLDEN, S.A., així com a altres amb les que arribi a acords de col.laboració amb la única finalitat d'oferir un millor servei, respectant en todo cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.


SALOU GOLDEN, S.A., mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuario navegui per la web de ‘www.apartamentospalassalou.com’. Les cookies s'asocien únicament amb un usuario anònim i el seu ordenador i no proporcionen referències que permitin deduir el nom i cognoms del Usuari. Gràcies als cookies, resulta posible que es reconegui als usuaris registrats déspres de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin que registrarse a cada visita per accedir a les àreas i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuario té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.


Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancelar les dades de caràcter personal subministrats a la web ‘www.apartamentospalassalou.com’, mitjançant comunicació escrita dirigida a SALOU GOLDEN, S.A., C/ Carrer de Barcelona, 45, Salou (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: fincasindasol@hotmail.com.Privacitat

SALOU GOLDEN, S.A. a través del seu web ‘www.apartamentospalassalou.com’ sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de SALOU GOLDEN, S.A. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.


La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de SALOU GOLDEN, S.A., Que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i altra legislació aplicable.


SALOU GOLDEN, S.A., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.


L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) de el grup a què pertany SALOU GOLDEN, S.A., així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació de servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.


SALOU GOLDEN, S.A., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de SALOU GOLDEN, S.A.,. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.


Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web ‘www.apartamentospalassalou.com’, mitjançant comunicació escrita dirigida a SALOU GOLDEN, S.A, Carrer Barcelona nº 45 43480 Salou, o a el següent correu electrònic: fincasindasol@hotmail.comProtecció de dades

Aquest missatge i els documents que, si s'escau consten com annexos, són confidencials. Així doncs, si ho reben per error, els sol·licitem ens ho comuniquin i s'abstinguin de realitzar còpies de la mateixa o lliurar-lo a un altre destinatari. A l'efecte del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), els informem que les Dades de Caràcter personal que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és SALOU GOLDEN SA. Si voleu exercites els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigeixin-se per escrit a la direcció, de (Salou Golden SA, Carrer Barcelona nº 45 43480 Salou), o a el següent correu electrònica: fincasindasol@hotmail.com